آخرین مهلت ارسال مقالات به هیچ وجه تمدید نخواهد شد
1399/03/15

آخرین مهلت ارسال مقالات فقط ساعت 24 روز 19 خرداد ماه 1399 بوده و این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

با توجه به 2 بار تمدید زمان همایش و تصمیم کمیته راهبردی مبنی بر تحویل گواهی ها بصورت غیرحضوری ارسال گواهی ها حداکثر 3 روز پس از تاریخ همایش (بین 21 تا 23 خرداد) با پست پیشتاز به آدرس شرکت کنندگان حضوری و غیرحضوری ارسال خواهد شد.