ارسال مقالات فقط در فرمت ارائه شده از سوی همایش
1399/03/15

با سلام و سپاس

ضمن تشکر از استقبال پرشور شما پژوهشگران گرامی و ارسال مقالات ارزشمند به دبیرخانه چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری،بانکداری و اقتصاد نوین ، مطابق روال همایش های قبلی لطفا مقالات را در فرمت ارائه شده از سوی کمیته علمی همایش (منوی اصلی سایت قسمت فرمت مقالات) ارسال فرمائید. بدیهی است به مقالاتی که خارج از فرمت همایش به دبیرخانه ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.