متن گواهی های پژوهشگران محترم
1399/03/08


در چند روز اخیر سوالاتی از سوی پذیرفته شدگان مقالات صورت گرفته که متن گواهی برای کسانی که مقالات آنان بصورت چاپ در مجموعه مقالات و یا پوستر و سخنرانی پذیرفته شده است چه تفاوتی با یکدیگر خواهد داشت.


پاسخ : هیچ تفاوتی در متن گواهی بین پذیرش مقالات حضوری و غیر حضوری ، سخنرانی ، پوستر و یا چاپ در مجموعه مقالات وجود ندارد و تمامی گواهی ها با متن (این مقاله از سوی هیئت داوران همایش پذیرفته و در همایش ارائه گردیده است) صادر خواهد شد. مگر آنکه بنابر احتیاجات فرد متن گواهی به درخواست وی تغییر یابد که از کلیه پذیرفته شدگانی که این درخواست را دارند خواهشمندیم با استفاده از فرم تماس باما یا تماس تلفنی با دبیرخانه همایش نسبت به متن درخواستی خود برای صدور گواهی نامه اقدام نمایند.

با نهایت سپاس و احترام
دبیرخانه همایش