پیام تبریک روز معلم
1399/02/11

هدف یک معلم رسم تصویری از آینده برای دانش آموز نیست، بلکه راهی را نشان خواهد داد که دانش آموز توانایی رسم تصویر آینده خود را داشته باشد.

پیشاپیش 12 اردیبهشت ماه روز معلم را به همه اساتید و معلمان فرهیخته تبریک عرض میکنیم.

دبیرخانه چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری،بانکداری و اقتصاد نوین