ارسال مقاله به همایش با موضوعات مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری تا تاریخ 18 اسفند
1398/12/09

با عنایت خداوند تبارک و تعالی و حمایت شما پژوهشگران محترم و اعلام آمادگی تعداد زیادی از اساتید و نخبگان حوزه مدیریت، حسابداری و اقتصاد، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری،بانکداری و اقتصاد نوین در اسفند ماه سال جاری در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

لذا شما پژوهشگران محترم جهت بهره مندی از امتیازات این همایش بین المللی می توانید تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه 18 اسفند ماه، نسبت به ارسال مقالات خود اقدام کنید.


در صورت برگزاری کنفرانس در تاریخ مقرر ، اصل مدارک شرکت کنندگان غیر حضوری و حضوری همایش در تاریخ 22 اسفند برای آنان ارسال خواهد شد.  (مدارک تا قبل از پایان سال به دست شما پژوهشگران محترم خواهد رسید)