پیشنهاد ارسال مقالات با رویکرد داخلی
1398/11/07

با توجه به مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم های یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران از پژوهشگران ایرانی شرکت کننده (بخش فارسی) در این همایش درخواست می گردد در صورت امکان مقالات علمی خود را پیرامون مسائل و مشکلات روز کشور به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.بیانات رهبری در سال 1390 در دیدار جمعی از نخبگان:

 یک مسئله هم مسئله‌ی مقالات علمی است. خوشبختانه مقالات از لحاظ کمّی، و در مواردی از لحاظ کیفی، پیشرفت خیلی خوبی داشته؛ منتها یک نکته‌ی مهمی وجود دارد که من چند بار تا حالا مطرح کردم و خوشبختانه دیدم امروز هم در حرفهای بعضی از دوستان همین نکته تکرار میشود، و آن این است که تولید مقاله هدف نیست. اولاً کیفیت مقاله مهم است. از این مهمتر، جهت مقاله است؛ این مقاله را برای چه مینویسیم؟ این افزایش تعداد مقالات باید خودش را در بازار کار ما و تولید ما و زندگی واقعی ما نشان بدهد. مقاله باید بر طبق نیاز کشور نوشته بشود؛ این خیلی مهم است. بنابراین هم مسئله‌ی کیفیت مقاله‌هاست که مهم است، هم اینکه مقاله باید برای رفع یک نیازی در کشور تهیه بشود